Gotland HDD Recovering - Hårddisk tjänster på Gotland
Information för inlämning
Email
Telefon

Ring oss:

0706 - 25 90 68

Prisinformation och frakt!

Ev. frakt för att skicka in/återbörda dina diskar står du för själv via (förhandsbetalning gällande returen) till oss! Paket skickade med postförskott hämtas ej ut! Endast Företagspaket! Adressen står på kontaktsidan!

OBS! Tänk på hur du packar dina diskar!!!

 

Analys / Undersökning av hårddisk

När analysen är klar så får du ett kostnadsförslag som baseras på antingen pris per timme eller fast pris beroende på vad som skall göras. Analysen är inte bindande.

 

Allmänna villkor

Eventuell garanti på kunds utrustning:

I de fall där det krävs så bryter GHR plomber och andra förseglingar för att kunna göra en analys av skadat media. GHR konsulterar inte kunden innan GHR bryter plomber utan du skall som kund räkna med att garantin av din utrustning är förverkad i samband med att du skickar in den till GHR. Självklart undviker GHR så gott det går att bryta garantiförseglingar men i de fall där det krävs så gör GHR det omgående och utan att meddela kunden. GHR garanterar inte att samtliga filer kan rekonstrueras i fungerande skick från kraschad/skadad hårddisk

 

Nedmonterade hårddiskar:

I de fall GHR byter en komponent på er hårddisk eller en komponent monteras ur i samband med analysen eller dataräddningen så åter -monteras ej den defekta komponenten vid eventuell återtransport till kund.

 

Stationära och bärbara datorer:

I de fall när ni lämnat in en dator till GHR så åter -monterar GHR inte den defekta hårddisken i datorn utan datorn åter -levereras med hårddisken omonterad.

 

Sekretess information:

GHR har självklart tystnadsplikt och era dokument är säkra hos oss.GHR tittar inte ens på era filer själva, förutom om det är någon speciell fil ni vill att GHR ska hitta åt er. I de fall vi måste mellanlagra ert data på annan media så lagras det på en säker dator som saknar anslutning utifrån, det finns inget sätt att komma åt GHR´s säkra dator överhuvudtaget. GHR levererar datat till er på av er utvalt media eller från en FTP-server. GHR garanterar att ingen information om innehållet på era hårddisk/ar förs vidare till annan person eller myndighet. Särskilt individuellt anpassat sekretessavtal kan tecknas om kunden så önskar.

 

Registrering:

Registrering sker via registreringshandling (Papper) är obligatorisk. Uppgifter som registreras skall vara korrekta och sanningsenliga. Blanketten hittar du längst ner på denna sida, och skall bifogas vid inskickning!

 

Ej avhörd kund:

Kund som inte hört av sig inom 30 dagar avförs ur GHR´s system och eventuell inskickad utrustning kasseras. Gäller även i de fall GHR sökt kund för att presentera offert eller lösningsförslag. Gäller inte om annan skriftlig överenskommelse föreligger.

 

Emballage:

Allt emballage kastas vid ankomst till oss, skicka ej media i emballage som är värdefullt för er.

 

Oregistrerad eller omärkt media:

Media som lämnats av behandlas inte innan jag kunnat göra en ordentlig identifiering av utrustning och kund.

När utrustning och kund identifierats så påbörjas analysen.

 

Ej efterfrågad utrustning:

Utrustning som inte efterfrågats inom 30 dagar från avslutat ärende kasseras. Om ni saknar någon utrustning efter det att ert ärende blev avslutat så skall detta anmälas till oss via e-post senast inom 10 dagar från ärendets avslutande.

pdf-logo

Här hämtar du blanketten för ifyllnad vid inlämning av media! Bifogas vid inlämning!

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Ta reda på mer
OK, STÄNG MEDDELANDET