RUT avdrag för trädgård och snöröjning
Gotlands Trädgårdstjänst

Sedan

2008

Email
Telefon

Ring oss:

0706 - 25 90 68

Trädgård- och snöröjnings-tjänster - Krav för rutavdrag:


Trädgårdsarbete

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden eller på tomten där bostaden står, se Krav på din bostad.


Rutavdrag ges för:

 • gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter
 • klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskarbeskärning och fällning av träd
 • höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
 • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar
 • flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
 • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.Inget avdrag ges för:

 • asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även
 • Gräv- och markarbete (rot)
 • bortforsling av trädgårdsavfall
 • nedplockning av frukt från träd
 • installation, service och reparation av gräsklippare
 • skadedjursbekämpning
 • plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort
 • rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
 • kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare
 • arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.


Snöskottning


Krav för rutavdrag:

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden.


Rutavdrag ges för:

 • snöskottning av gårdsplaner, uppfarter, hus- och garagetak
 • borttagning av istappar
 • snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om kommunen kräver att
 • fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.


Inget avdrag ges för:

 • snöskottning eller snöröjning på gemensamma ytor och byggnader i en samfällighet, till exempel en garagelänga.
Youtube länk till vår spellista
LaCie harddrives
R-Studio
Länk till Gotlands Trädgårdstjänst
Seagate harddrives
Deepspar
Western Digital harddrives
Rapidspar

Sidan uppdaterades senast: 2019-03-07

SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog
Vi tar emot betalningar via Swisch

Copyright @ All Rights Reserved